AKOSYS

AKO-155908

Stainless steel sheath.

1/2" Gas thread